Procesbegeleiding in ruimtelijke ontwikkeling

SJARP

SAMENWERKENDE JURISTEN VOOR ADVIES, RECHTSBIJSTAND EN PROJECTEN

De juristen van SJARP legal hebben ruime ervaring op het gebied van bestuursrecht en in het bijzonder van ruimtelijke ordening en bouw, denk aan bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

SJARP legal is een klein en efficiënt werkend kantoor dat haar diensten tegen sterk concurrerende tarieven aanbiedt. Zij werkt in opdracht van projectontwikkelaars, (bouw)bedrijven, woningbouwcorporaties, overheden en non-profitinstellingen. Voor aanvang van een opdracht worden met de opdrachtgever duidelijke financiële afspraken gemaakt.

Het kantoor van SJARP legal  bevindt zich in Amstelveen. Klik hier voor de route.

SAMENWERKENDE JURISTEN

SJARP legal is opgericht vanuit het geloof in samenwerking. Die samenwerking maakt het voor de deelnemende (zelfstandige) juristen mogelijk om ook grotere opdrachten aan te nemen. Enerzijds maakt dit de uitoefening van het vak voor hen uitdagender en interessanter. Anderzijds biedt dit voor u het voordeel dat kennis en ervaring worden gebundeld. Bovendien heeft u hierdoor zekerheid over de continuïteit in de ondersteuning van uw project.

ADVIES

SJARP legal voorziet u, binnen haar specialisme, van juridische expertise in het proces van plan tot uitvoering. SJARP legal adviseert zowel op dossierbasis als in doorlopend projectverband. De aanpak is pragmatisch waar mogelijk en formeel juridisch waar noodzakelijk.

RECHTSBIJSTAND

SJARP legal kan u vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures. In die procedures zijn er diverse momenten waarop rechtsbijstand nodig kan zijn. Het gaat daarbij om zienswijzenprocedures bij ontwerpbesluiten en bezwaar- en beroepsprocedures bij definitieve besluiten, waarin onze juristen namens de opdrachtgever optreden en zijn/haar belangen in rechte verdedigen. Als u als opdrachtgever de ontwikkelende partij bent, denkt SJARP legal in zijn/haar belang mee met gemeenten en andere overheden bij het weerleggen van zienswijzen, bezwaren en beroepen.

PROJECTEN

SJARP legal verzorgt de juridische begeleiding van al dan niet complexe projecten, zoals de ontwikkeling van een (bouw)plan en de aansluitende (vergunning)procedure.